Vi vill verka för att skapa professionellt återbruk på industriell nivå
Kompanjonen gör det enklare för företag att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Med unik kunskap och erfarenhet gör vi det lätt för företag att arbeta med professionellt återbruk. Vi verkar för att skapa professionellt återbruk på industriell nivå.

7 UTMANINGARNA

PÅ VÄGEN TILL PROFESSIONELLT ÅTERBRUK PÅ INDUSTRIELL NIVÅ

1. Kunskap & Erfarenhet

 • Återbruk i stor skala kräver kunskap – vi guidar dig hela vägen.
 • Vi har expertisen och erfarenheten för att göra det enkelt att arbeta med professionellt återbruk.

2. Planera & budgetera

 • Återbruk blir enklare med god planering. Tänk långsiktigt och försök planera så långt fram som möjligt.
 • Planera och budgetera alltid tid, ekonomi och miljömål i så god tid som möjligt för kommande projekt.

3. Inventering & tillgänglighet

 • Det som inte syns finns inte. Inventera och dokumentera dina dolda tillgångar för ökad överskådlighet och tillgänglighet, internt och externt.
 • Gör dina produkter synliga för externa parter och bli en del av återbruksnätverket som leder till ett återbruk på industriell nivå.

4. Demontering

 • Demontera – inte riva! En demonteringsspecialist hjälper dig.
 • Fraktemballering och lastning för återbruk.

5. Mellanlagring

 • Tillfällig lösning eller för längre tid på annan plats.
 • Mellanlagring är mer än enbart en lageryta. Vi hjälper dig med planeringen.

6. Frakt & logistik

 • Införa återbruksfraktioner som skapar industriella förutsättningar för hållbar frakt och logistik.
 • Digitala hållbarhetsverktyg med lagerfunktioner. Dacke.Online är vår lösning.

7. Återtillverkning

 • Nytillverkade produkter på begagnad stomme.
 • Återanvända, Återskapa och Återdesigna – återtillverkningens tre grundkoncept.

Kompanjonengruppen

Med unik kunskap och erfarenhet gör vi det lätt för företag att arbeta med professionellt återbruk. Vi verkar för att skapa professionellt återbruk på industriell nivå.

Återbrukskonsulten

Återbrukskonsulten Kompanjonen gör det lättare för ­företag att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

TJÄNSTER:

 • Återbruksinventering
 • Prioriterad återbrukssupport
 • Demonteringsspecialist
 • Komma-igång-stöd
 • Introduktion
 • Värderingsuppdrag
 • Affärsutveckling inom återbruk

 

Återbruksmäklaren

Återbruksmäklaren Kompanjonen hjälper företag ­hitta, köpa och sälja återbrukade produkter och restpartier. Sedan många år en av Sveriges främsta aktörer inom området.

TJÄNSTER: 

 • Förmedling
 • Inköpsstöd
 • Säljstöd
 • Försäljning av återtillverkade produkter

Dacke.online

Dacke.Online är ett lättarbetat digitalt hållbarhetsverktyg för inventering, köp och sälj av återbrukade produkter av hög kvalitet. Utvecklat av användare för användare.

TJÄNSTER: 

 • Inventeringsverktyg
 • Marknadsplats för professionellt återbruk
 • Snabbregistrering
 • Lagersystem
 • Dashboard