En återbruksinventering måste man göra enligt plan- och bygglagen

En återbruksinventering måste man göra enligt plan- och bygglagen. Vi inventerar och går igenom de artiklar och produkter som är återbrukbara. Allt fotograferas, mäts och mängdas via hållbarhetsverktyget Dacke.Online vilket gör det möjligt att ta del av alla data i realtid.

Förstudie

Enkel ÅBI

Stor ÅBI

Notering *

Rekommendation

På distans

Platsbesök

Research

Skriftlig rapport

Intyg (ÅBI)

Inventering **

Märkning

* Noterade artiklar alt. kategori är endast noterade, ej inventerade i detalj.
** Inventerade artiklar är räknade och placeringsangivna.